fbpx

Kurzy na ZŠ

legenda:

• Pondělí

• Úterý

• Středa

• Čtvrtek

• Pátek

Top Dance Prague – Ivy Langerové je unikátním pohybovým projektem snoubícím přirozenou touhu dítěte po aktivitě spolu s vhodným tanečním stylem pro žáky základních i středních škol. Rozvíjení pohybové kultury podpoří zároveň zdravý tělesný vývoj dětí. Nabízí žádoucí způsob naplnění volného času spolu s pěstováním návyků společenského chování. Orientace dětí a adolescentů na tyto aktivity posiluje jejich morální a volní vlastnosti, jako vytrvalost, spolehlivost a sebekázeň, které jsou potřebné k budoucímu uplatnění v životě. Pro nejmenší děti ve věku 3-5 let jsme na vybraných místech v Praze otevřeli speciální přípravné taneční kurzy tzv. První taneční krůčky.

Taneční škola garantuje kvalitu výuky zkušeným lektorským týmem na základě společného výukového systému, vytvořeného a řízeného Ivou Šisl Langerovou, zkušenou lektorkou a tanečnicí s pedagogickým vzděláním na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Průběh výuky:

  • V případě, že je otevřena družina a nachází se ve stejné budově, případně v blízkosti školy, děti si zde vyzvedneme a po skončení odvedeme zpět (dítě musí v družině předat lísteček se souhlasem rodičů).
  • Na začátku lekce se děti protáhnou a zahřejí, až poté začínají tančit.
  • Tančí se standardní a latinsko-americké tance v sólo formě.
  • Výuka je prokládána různými tanečními i netanečními hrami.
star

Unikátní pohybový projekt

love

Zdravý tělesný
vývoj

trainer

Zkušený lektorský
tým

calendar

Naplnění
volného času

handshake

Návyky společenského
chování

presentation

Společný výukový
systém

Taneční škola klade důraz na celkovou pohybovou aktivitu, důležitou pro zdravý rozvoj ve specifickém věku dítěte. Soustřeďuje se na všeobecnou taneční průpravuzdravé držení a postavení těla, rozvoj koordinačních schopností dítěte v daném věku. Ve výuce využívá různé druhy rytmických cvičení spolu s hrou na tělo, zábavných forem testů pružnostivytrvalosti a obratnostitanečních her a dalších zajímavých aktivit stmelujících kolektiv s lidským důrazem na soudržnost a sounáležitost.

Taneční škola se na špičkové úrovni věnuje výuce sportovních společenských tanců, standardních a latinsko-amerických.

Děti tančí jednou i vícekrát týdně. V průběhu roku děti předvedou, co se naučily, na společném vystoupení, zde se vždy setkají všichni členi Taneční školy.

Po získání nezbytných tanečních dovedností se skupina pod vedením zkušeného lektora může věnovat vystupování a soutěžení v rámci taneční skupiny na soutěžích formací. Skupina má poté možnost prezentovat se na dalších, i charitativních akcích, jako jsou Mezi plotyVyšehraníMotol-motolice a mnoho dalších.

Součástí taneční školy je pravidelné společné vystupování, možnost účasti na soutěžích, hlavní letní taneční soustředění, letní příměstská soustředění a víkendové semináře v průběhu celého roku. Členství přináší možnost dalšího rozvoje tanečních dovedností vedoucích k případné dráze společenského soutěžního tance. Po nahlédnutí pod pokličku tanečního světa bude mít vaše dítě možnost ucházet se o členství v elitním soutěžním tanečním klubu sportovního společenského tance, kde soutěžní příprava zahrnuje více tréninkových dní v týdnu spolu s úzkou spoluprací s trenérem.

Přihlášky do tanečních kurzů naleznete pod jednotlivými školami roztříděnými podle částí Prahy.

video